Sofin­vest Oy
Yhtiö­oi­keu­del­li­set palvelut

 

Teem­me ja hoi­dam­me puo­les­tan­ne kaik­ki yri­tyk­sen rekis­te­röin­nit ja yhtiö­oi­keu­del­li­set asiakirjat.

- Ulko­maa­lais­ten yri­tyk­sien rekis­te­röin­ti Suomeen

- Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mien laadinnat

- Omis­ta­jan vaihdokset

- Kaup­pa­kir­jo­jen laadinnat

- Yhtiö­ko­kouk­sen pöytäkirjat

- Hal­li­tuk­sen kokouk­sen pöytäkirjat

- Alko­ho­lin ja tupa­kan vähittäismyyntiluvat

Ota yhteyt­tä puh. +358 40 7678791.

Voit myös jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön sivul­ta löy­ty­väl­lä lomak­keel­la. Olem­me yhtey­des­sä sinuun mah­dol­li­sim­man pian!