Sofin­vest Oy

Osoi­te­pal­ve­lu

 

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me pos­tio­soit­teen Helsingissä

alk. 19,90€ /kk

   

   

   

   

   

   

   

  Osoi­te­pal­ve­lum­me on jous­ta­va ja edul­li­nen rat­kai­su muut­tu­viin toi­mi­ti­la­tar­pei­siin. Se sovel­tuu eri­tyi­ses­ti koti­toi­mis­ton tuek­si ja vas­ta toi­min­nan aloit­ta­neil­le yrityksille.

  Osoi­te­pal­ve­lu:

  • yri­tyk­sil­le
  • free­lance­reil­le
  • yhdis­tyk­sil­le
  • yksi­tyi­sil­le

  Osoi­te­pal­ve­lum­me sopii myös niil­le, jot­ka eivät tar­vit­se toi­mis­to­ti­laa tai eivät halua hen­ki­lö­koh­tai­sia osoi­te­tie­to­ja luo­vu­tet­ta­vak­si ylei­seen tie­toon. Osoi­te­pal­ve­lul­lam­me saat käyt­töö­si osoit­teen Hel­sin­gis­sä ja tar­vit­taes­sa tuki­pal­ve­lui­ta siihen.

  Pal­ve­luun kuuluu:

  • pos­tin vastaanotto
  • pos­tin nou­to erik­seen sovit­tu­na aikana
  • pos­tin edelleenlähetys
  • pos­tin skan­naus ja edelleenlähetys

   

  Sofin­vest Oy on hakeu­tu­nut rahan­pe­sun valvontarekisteriin.