Sofin­vest Oy

 Val­mis­yh­tiö

Val­mis­yh­tiö heti käyt­töö­si!

  • Yhtiö on rekis­te­röi­ty kaup­pa­re­kis­te­riin ja verot­ta­jan perus­tie­toi­hin
  • Yhtiöl­lä on Y‑tunnus
  • Yhtiöl­lä on laa­ja toi­mia­la
  • Yhtiö­jär­jes­tys on laa­dit­tu useim­mil­le toi­mi­vak­si

 

Teem­me kaik­ki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kau­pan­te­ko­ti­lai­suu­teen ja hoi­dam­me tar­vit­ta­vat muu­tok­set kaup­pa­re­kis­te­ris­sä heti kau­pan toteu­dut­tua.
Soi­ta meil­le sopi­van yhtiön valit­se­mi­sek­si ja anna meil­le seu­raa­vat perus­tie­dot:
  • Osta­jan nimi, (sotu/y tun­nus) osoi­te
  • Yhtiön uusi pos­tio­soi­te (meil­tä myös saa­ta­vil­la pos­tio­soi­te­pal­ve­lu)
  • Hal­li­tuk­sen uusien jäsen­ten nimi, sotu, kotio­soi­te ja kan­sa­lai­suus.