Sofin­vest Oy

 Val­mis­yh­tiö

Val­mis­yh­tiö heti käyttöösi!

  • Yhtiö on rekis­te­röi­ty kaup­pa­re­kis­te­riin ja verot­ta­jan perustietoihin
  • Yhtiöl­lä on Y‑tunnus
  • Yhtiöl­lä on laa­ja toimiala
  • Yhtiö­jär­jes­tys on laa­dit­tu useim­mil­le toimivaksi

 

Teem­me kaik­ki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kau­pan­te­ko­ti­lai­suu­teen ja hoi­dam­me tar­vit­ta­vat muu­tok­set kaup­pa­re­kis­te­ris­sä heti kau­pan toteuduttua.
Soi­ta meil­le sopi­van yhtiön valit­se­mi­sek­si ja anna meil­le seu­raa­vat perustiedot:
  • Osta­jan nimi, (sotu/y tun­nus) osoite
  • Yhtiön uusi pos­tio­soi­te (meil­tä myös saa­ta­vil­la postiosoitepalvelu)
  • Hal­li­tuk­sen uusien jäsen­ten nimi, sotu, kotio­soi­te ja kansalaisuus.