Sofin­vest Oy

Nyt myyn­nis­sä!

 

Huom! Ostam­me myös yhtiöi­tä.

Val­mis­yh­tiöt:

 Sofin­vest Oy:n vain myyn­ti­tar­koi­tus­ta var­ten perus­ta­mat yhtiöt.

YRI­TYS Y‑TUNNUS PERUS­TA­MIS PVM. HIN­TA (€)
Fer­dex Oy 3105218–8 13.12.2019 999
Dor­lex Oy (MYY­TY) 3100899–6 22.11.2019 999
Lefrol Oy 3100902–4 22.11.2019 999
-
-
-
-
-
-
-

 Hin­ta ei pidä sisäl­lään PRH-muu­tos­ku­lu­ja. Saat yri­tyk­sel­le­si myös osoit­teen pal­ve­lui­neen hin­taan alkaen 19,90€/kk. 

Van­hem­mat yhtiöt:

 ALV- ja EPR rekis­te­reis­sä ole­via yhtiöi­tä tie­dus­te­le alkaen 3300€

YRI­TYS Y‑TUNNUS PERUS­TA­MIS PVM. HIN­TA (€)
Com­biwood Oy 1680191–0 12.08.1999 2850
Web­sa­les Hel­sin­ki Oy 2979931–1 22.02.2019 2100
-
-
-
-
-
-
-
-

   Van­hem­pien yhtiöi­den myyn­ti­ti­lan­ne vaih­te­lee päi­vit­täin. Soi­ta ja kysy tämän het­ki­nen tilan­ne: +35840 7678791