Sofin­vest Oy

Nyt myyn­nis­sä!

Val­mis­yh­tiöt:

 Sofin­vest Oy:n vain myyn­ti­tar­koi­tus­ta var­ten perus­ta­mat yhtiöt.

YRI­TYS Y‑TUNNUS PERUS­TA­MIS PVM. HIN­TA (€)
Hop­taxi Oy 3010775–7 05.07.2019 999
Nur­lex Oy (MYY­TY) 3011365–5 09.07.2019 999
Fim­tex Oy (MYY­TY) 3010416–9 04.07.2019 999
Zep­pa Oy 3010427–3 04.07.2019 999
RakS­taf Oy 3010628–7 05.07.2019 999
-
-
-
-
-

 Hin­ta ei pidä sisäl­lään PRH-muu­tos­ku­lu­ja. Saat yri­tyk­sel­le­si myös osoit­teen pal­ve­lui­neen hin­taan alkaen 19,90€/kk. 

Van­hem­mat yhtiöt:

 ALV- ja EPR rekis­te­reis­sä ole­via yhtiöi­tä tie­dus­te­le alkaen 3300€

YRI­TYS Y‑TUNNUS PERUS­TA­MIS PVM. HIN­TA (€)
Kaar­len­ka­dun Media­ta­lo Oy (KAI­KIS­SA REKIS­TE­REIS­SÄ) 2511586–7 15.11.2012 5250
Web­sa­les Hel­sin­ki Oy 2979931–1 22.02.2019 2100
Kolin Seu­ra­huo­ne Oy  2156137–6 16.11.2007 2750
Grim­mi Oy (MYY­TY) 0790752–9 24.01.1990 3300
Mini­ta­pio­la Oy 0573432–9 30.08.1984 2750
-
-
-
-
-

   Van­hem­pien yhtiöi­den myyn­ti­ti­lan­ne vaih­te­lee päi­vit­täin. Soi­ta ja kysy tämän het­ki­nen tilan­ne: +35840 7678791