Sofin­vest Oy

Jurii­di­li­ne nõus­ta­mi­ne (äriõi­gus)

- Välis­mais­te ettevõ­te­te regi­stree­ri­mi­ne Soomes
— Äriplaa­ni­de koostamine
— Omanikuvahetus
— Ostu-müü­gi­do­ku­men­ti­de koostamine
— Üld­koo­so­le­ku­te protokollid
— Juha­tuse koo­so­le­ku­te protokollid

Samu­ti või­te mei­le jät­ta kon­takt­tea­be, kasu­ta­des lehel ole­vat vor­mi. Võta­me Teie­ga ühen­dust nii
rut­tu kui võimalik!

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.