Sofin­vest Oy

Hin­na­ki­ri

Too­de­te ja tee­nus­te hinnad

Val­mis­fir­ma ala­tes 999 €

Ettevõt­te asu­ta­mi­ne ala­tes 125 €

Pos­ti­tee­nus ala­tes 19,90 €/kk

Tun­ni­ta­su ala­tes 47,00 €/h

Kõik hin­nad käi­be­mak­su­ta, hin­na­le lisan­dub käi­be­maks 24%.

 

 

 

Samu­ti või­te mei­le jät­ta kon­takt­tea­be, kasu­ta­des lehel ole­vat vor­mi. Võta­me Teie­ga ühen­dust nii rut­tu kui võimalik!

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.